RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza
RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza

Refix - najwyższa precyzja stabilizacji ciśnienia wody

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze refix zostały specjalnie stworzone do zastosowania w instalacjach wody użytkowej. Ich zastosowanie jest różnorodne, np. jako ciśnieniowe naczynia przeponowe zabezpieczające instalacje z pojemnościowym podgrzewaczem wody, a także jako zbiorniki sterujące i buforowe w instalacjach podwyższających ciśnienie.
Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze refix fabrycznie napełniane są azotem. Przestrzeń gazowa i wodna rozdzielone są gumową membraną. Wszystkie elementy mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją.
Ciśnieniowe naczynia przeponowe do wody użytkowej refix spełniają wszystkie wymagania odpowiednich norm i posiadają atesty PZH.

Refix D

Refix D znajduje zastosowanie przede wszystkim w instalacjach podwyższających ciśnienie, instalacjach wody pitnej, instalacjach przeciwpożarowych, solarnych i ogrzewania podłogowego.Refix DE

Ciśnieniowe naczynia przeponowe do 60 - 500 l indywidualnych instalacji hydroforowych, instalacji przeciwpożarowych, przemysłowych i nawadniających
refix D i refix DE
Refix DT5

Ciśnieniowe naczynie przeponowe z armaturą przepływową z zaworem odcinającym i opróżniającym. Znajduje zastosowanie w instalacjach ciepłej wody użytkowej (np. przed podgrzewaczami wody) jak i w instalacjach podwyższających ciśnienie.
porównaj instalację bez refix i z refix