RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza
RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza

servitec - kończy problemy z powietrzem w instalacji!

Każdy instalator zna ze swojej praktyki problemy z powietrzem w układach grzewczych i chłodniczych. Wg badań Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie dotyczą one 50% instalacji. Ale teraz jest wreszcie skuteczne i korzystne cenowo rozwiązanie: servitec, nowe urządzenie uzupełniająco-odgazowujące do instalacji grzewczych i chłodniczych, zapewnia automatyczne, centralne odgazowywanie całego ztadu instalacji. Urządzenie zapewniające oszczędności: nie trzeba stosować i później konserwować drogich separatorów powietrza, nie trzeba dodatkowo odpowietrzać instalacji, zamiast tego instalacja pracuje automatycznie i optymalnie. Wysoka skuteczność servitec została naukowo potwierdzona przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Potwierdzają ją także liczne przykłady zastosowań w praktyce: servitec w sposób prosty i skuteczny zapewnia centralne odga-zowanie i zawsze optymalne ciśnienie w instalacji.


servitec:
  • Urządzenia standardowe są przewidziane do pojemności instalacji do 100m3
  • Urządzenie specjalne produkowane są na zamówienie zgodnie z podanymi wymaganiami, mogą być stosowane w instalacjach do ponad 10.000 m3
  • servitec oferowany jest w dwóch wersjach: servitec magcontrol i servitec levelcontrol, w zależności od tego, czy funkcja stabilizacji ciśnienia realizowana jest przy pomocy ciśnieniowego naczynia wzbiorczego z membraną, czy układu stabilizacji ciśnienia
  • urządzenia servitec są obecnie stosowane z powodzeniem: w instalacjach centralnego ogrzewania mieszkań i obiektów przemysłowych, w sieciach przesyłu ciepła, w szklarniach, do podgrzewania murawy stadionów, w zamkniętych obiegach chłodniczych, w systemach klimatyzacyjnych.

ul. Pstrowskiego 12, 10-049 Olsztyn, tel/fax (089) 535 95 42, rytex@rytex.olsztyn.pl