RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza
RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza

Instalacje solarne

Możliwości wykorzystywania darmowej energii słonecznej

Termiczne instalacje solarne wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz opcjonalnie wspomagają pracę instalacji grzewczej. Instalacje solarne stosowane do podgrzewania wody pitnej pozwalają zaoszczędzić energię oraz chronią środowisko. Instalacje, które wykorzystywane są równocześnie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagają pracę instalacji grzewczej, są stosowane coraz powszechniej. Często brakuje jedynie dostatecznej informacji o tym, jak znaczna część ciepła zużywanego przez instalację grzewczą można uzyskać z systemu solarnego, zbudowanego na podstawie współcześnie obowiązujących standardów technicznych.
Stosując układ kolektorów słonecznych możliwe jest wykorzystanie istotnej części uzyskanej energii solarnej na potrzeby grzewcze. Pozwala to zaoszczędzić dalsze ilości paliwa oraz zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, co korzystnie wpływa na stan środowiska.
Testy przeprowadzone w roku 1998 w Niemczech przez niezależną instytucję badawczą wykazały, że testowana instalacja solarna firmy Buderus, zastosowana do podgrzewania wody pitnej, w najlepszym uzyskanym rezultacie, pozwoliła na zaoszczędzenie około 60 % rocznego zapotrzebowania energii niezbędnej do przygotowania żądanej ilości ciepłej wody użytkowej.
Jako bazę obliczeniową przeprowadzonego badania przyjęto łączne zapotrzebowanie ciepła wynoszące 4200 [kWh] w ciągu roku. Instalacja solarna dostarczyła w tym przypadku 2520 [kWh] energii cieplnej. Oznacza to ok.60 % pokrycie łącznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
W odniesieniu do powierzchni brutto wynoszącej 2,4 [m2] kolektor słoneczny Logasol SKN 2.0, uzyskując 500 [kWh/m2 × a], osiągnął najwyższą wydajność cieplną ze wszystkich systemów płaskich kolektorów słonecznych. Wyjątkowe jest również w tym przypadku uzyskanie najlepszego rezultatu wielkości wydajności cieplnej, ze wszystkich badanych systemów kolektorów płytowych, w których zastosowano funkcję zrzutu czynnika obiegowego z kolektorów. Końcową oceną omawianego testu był wynik - bardzo dobrze.
Instalacje kolektorów słonecznych przeznaczone do podgrzewania wody pitnej Podgrzewanie wody pitnej jest najkorzystniejszym zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych. Występujące przez cały rok stałe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową pozwala najłatwiej wykorzystać energię słoneczną. W okresie letnim zapotrzebowanie energetyczne procesu podgrzewania wody pitnej w pełni pokrywane jest przez instalację solarną. Pomimo tego konwencjonalne źródło ciepła powinno być przygotowane do zabezpieczenia potrzeb energetycznych, związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, niezależnie od instalacji solarnej. Mogą zdarzyć się, bowiem dłuższe okresy złej pogody, w czasie których zapewniony musi zostać również komfort użytkowania ciepłej wody.

Instalacje kolektorów słonecznych podgrzewające wodę pitną oraz wspomagające pracę układu grzewczego
Względy ochrony środowiska wymuszają wykorzystywanie instalacji solarnych nie tylko na potrzeby podgrzewania wody pitnej, ale także jako wspomaganie pracy układu grzewczego. Instalacja solarna może oddawać ciepło do instalacji grzewczej, gdy temperatura powrotu instalacji grzewczej jest niższą niż temperatura czynnika obiegowego kolektorów słonecznych. Korzystne jest, więc w tym przypadku wykorzystywanie grzejników o dużej powierzchni wymiany ciepła lub ogrzewania podłogowego. W przypadku właściwego doboru zastosowana instalacja solarna może pokryć do 30% ilości całorocznego zapotrzebowania energii, niezbędnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynku. We współpracy z zestawem kominowym z wodnym wymiennikiem ciepła lub kotłem na paliwo stałe możliwa jest dalsza redukcja zużycia spalanych surowców energetycznych podczas sezonu grzewczego dzięki możliwości zastosowania odnawialnych surowców energetycznych, jak np. drewna. Pozostała część energii może być dostarczana przez kondensacyjny lub niskotemperaturowy kocioł grzewczy.

ul. Pstrowskiego 12, 10-049 Olsztyn, tel/fax (089) 535 95 42, rytex@rytex.olsztyn.pl