RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza
RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza

Kondensacyjny kocioł grzewczy Logamax plus GB162Maksymalna moc na najmniejszej przestrzeni: wraz z kotłem Logamax GB162 Buderus wprowadził nowe standardy w technice grzewczej. Nasz Pakiet Mocy o wydajności 100 kW stawia nowy kamień milowy w dziedzinie wiszących, gazowych kotłów kondensacyjnych. Dzięki temu nadaje się on doskonale dla domów wielorodzinnych, a w układzie kaskadowym także dla większych pro jektów mieszkaniowych.

Popularność zastosowania kotłów naściennych w domach wielorodzinnych i większych obiektach mieszkalnych ciągle wzrasta. Szczególnie dla tego typu urządzeń Buderus rozwinął nową generację gazowych kotłów kondensacyjnych. Spełnia ona doskonale wysokie wymagania jakościowe, jakie stawiają projektanci, architekci i użytkownicy. Nowy Logamax plus GB162 ma takie wymiary jak kotły grzewcze dla domków jedno i dwurodzinnych, i daje mimo to moc 100 kW, a w układzie kaskadowym nawet do 400 kW na jednym metrze kwadratowym powierzchni podłogi w kotłowni. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały sprawiają, że jest on szczególnie trwały. Można go łatwo zamontować i sprawnie serwisować. Przy wzrastającym zapotrzebowaniu mocy grzewczej można łatwo rozbudowywać instalację.

Buderus ma ponad 20 lat doświadczeń w technice kondensacyjnej. Skorzystaj z naszej kompetencji oraz doświadczenia i zdecyduj się na kocioł Logamax plus GB162 o mocy 100 kW. Jego wymiennik ciepła jest nowym rozwiązaniem, umożliwiającym uzyskanie znormalizowanej sprawności średniorocznej do 110%.

Aluminiowy wymiennik ciepła jest wykonany w technologii ALU plus. Ta inno wacyjna technologia jest zoptymalizowana pod kątem wymiany ciepła, prze pływów i trwałego uszlachetnienia powierzchni w celu zwiększenia jej trwa łości. Nowoczesny, a jednak ponadczasowy design kotła Logamax plus GB162 wkomponowuje się idealnie w Twoje potrzeby. Jeżeli pojawi się kwestia zwięk szenia mocy grzewczej, unikalna koncepcja kaskady kotłów skróci wyraźnie czas montażu i umożliwi szybkie uruchomienie. Buderus oferuje wszystko w zakresie ogrzewania. Oferta sięga od kotła grzew czego aż do kolektora słonecznego, od pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. do grzejnika oraz od automatyki do kompletnego osprzętu. Nasze inteligentne, zorientowane na przyszłość systemy automatyki dysponują jednolitą koncepcją obsługi i umożliwiają ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie. Wszystkie pro dukty są optymalnie ze sobą zestrojone. Ułatwia to projektowanie i instalację. Do produkcji naszych urządzeń używamy tylko najlepszych materiałów, które kształtujemy nowoczesnymi metodami produkcji.

Logamax plus GB162 jest pierwszym kondensacyjnym kotłem grzewczym nowej generacji kotłów kondensacyjnych firmy Buderus. Użebrowane rury wymien nika ciepła produkowane są z aluminium. To wysokowartościowe tworzywo łączy w sobie niewielki ciężar, wysoką żywotność i bardzo dobrą przewodność cieplną. Było to możliwe również dzięki opatentowanej metodzie uszlachet niania powierzchni rur żebrowych technologią ALU plus, co obniżyło nakłady na konserwację i czyszczenie.

Perfekcyjnie wykonane w technologii ALU plus: aluminiowe rury żebrowe dają się szybko i łatwo czyścić. Wystarczy do tego proste wypłukanie wodą lub sprężonym powietrzem. Warstwa uszlachetniająca, powstająca przez polime ryzacją plazmową, jest bardzo cienka i nie ma wpływu na sprawność i wydaj ność wymiennika ciepła. Oprócz tego wymiennik ciepła wykonany w techno logii ALU plus jest chemicznie bardzo odporny. Nowy kształt wewnętrzny rur wymiennika ciepła poprawia wyraźnie wymianę ciepła. Dopiero ta technika umożliwiła zbudowanie wymiennika ciepła o mocy 100 kW w tak zwartej formie. Nowo opracowany wymiennik ciepła kotła Logamax plus GB 162 przekazuje 100 kW mocy cieplnej. Wzornictwo bloku silnika zastosowane do wymiennika ciepła jest wyjątkowo przyjazne w obsłudze i konserwacji. Wszystkie czujniki temperatury są łatwo dostępne od przodu kotła. Nowy kształt aluminiowych rur żebrowanych umożliwia ponadto zintensyfikowaną wymianę ciepła. Dzięki temu wzrasta wydajność energetyczna urządzenia.

Jako kocioł naścienny o mocy 100 kW Logamax plus GB162 otwiera nowe obszary zastosowań zarówno w nowym budownictwie, jak i przy kapitalnym remoncie, dla domów wielorodzinnych i większych obiektów mieszkalnych. Kocioł pracuje przy tym ze sprawnością znormalizowaną aż do 110%. Obniża to koszty ogrzewania i chroni środowisko naturalne. Logamax plus GB 162 nie potrzebuje skomplikowanego układu hydraulicznego, ponieważ nie jest wymagany minimalny przepływ przez kocioł. Dzieje się tak dzięki temu, że pompa obiegowa w systemie FLOW plus o regulowanej wydajności, dopasowuje idealnie ilość wody do mocy urządzenia. Dzięki temu wzrasta też sprawność urządzenia. System FLOW plus obniża koszty prądu w stosunku do konwencjonalnej pompy obiegowej o 30 do 40%.

Palnik ceramiczny ETA plus w Logamax plus GB162 dysponuje bardzo dużym zakresem modulacji od 19 do 100%. W ten sposób produkuje on tylko dokład nie tyle ciepła, ile jest w danej chwili potrzebne. Oczywiście zmniejsza to ilość zużywanego gazu. Oprócz tego dzięki tej technice kocioł Logamax plus GB162 potrzebuje mniej startów palnika, przez co kocioł ulega mniejszemu zużyciu i obniża poziom hałasu.


Automatyka Logamatic EMS firmy Buderus jest efektywna, wydajna i zapewnia komfort swoim klientom. W razie potrzeby można łatwo rozszerzyć instalację grzewczą – na przykład, aby podłączyć instalację solarną należy włożyć do regulatora odpowiedni moduł funkcyjny. Kocioł grzewczy, automatyka i palnik są ze sobą optymalnie zestrojone i komunikują się ze sobą. Zwiększa to bez- pieczeństwo eksploatacji i zmniejsza zużycie paliwa.

Regulator pokojowy Logamatic RC30/20:
Nastawiony na komfort i wygodę użytkownika. Jednostka obsługi Logamatic RC30 reguluje pracę maksymalnie dwóch obie- gów grzewczych według temperatury w pomieszczeniu lub temp. zewnętrze- nej. Możliwe są również indywidualne programy grzewcze. Wyświetlacz po- dający informacje otwartym tekstem pokazuje wszystkie dane eksploatacyjne oraz temperatury wewnętrzne i zewnętrzne. Duży zakres funkcji sterujących i diagnostycznych ułatwia serwis i konserwację. Przy pomocy regulatora po- kojowego Logamatic RC20 obsłużyć można również bardzo łatwo drugi obieg grzewczy.

Regulatory Logamatic 4121/4122
Jeżeli eksploatujemy kaskadę do ośmiu kotłów Logamax plus GB162, to ide- alnym rozwiązaniem regulacyjnym jest zastosowanie sterownika Logamatic 4121/4122 z odpowiednim modułem funkcyjnym FM456 i / lub FM457. Jedno- cześnie, przy zastosowaniu kolejnych modułów funkcyjnych mamy możliwość obsługi dalszych obiegów grzewczych z mieszaczami oraz instalacji solarnej. Easycom: działa na każdą odległość. Czy to przez telefon, SMS lub internet: przy pomocy modemu zdalnego nadzo- ru Easycom użytkownik lub instalator mają pod kontrolą całą instalację grzew- czą – także na odległość. Mogą oni, bez problemów, odczytywać wszelkie dane eksploatacyjne, zmieniać parametry lub prowadzić długoterminowy monito- ring. Oznacza to: zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji i szybkie znalezie- nie przyczyn awarii.

ul. Pstrowskiego 12, 10-049 Olsztyn, tel/fax (089) 535 95 42, rytex@rytex.olsztyn.pl