RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza
RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza

Kondensacyjna gazowa centrala grzewcza Logamax Plus GB 132T

Konstruując centrale grzewcze, wzięto pod uwagę wymagania i potrzeby współczesnych użytkowników, a więc chęć posiadania przez nich niezawodnego i wydajnego urządzenia grzewczego - satysfakcjonującego pod względem uzyskiwanego komfortu cieplnego i przygotowania ciepłej wody, a wyglądem przypominającego nowoczesny mebel czy sprzęt gospodarstwa domowego. Powyższym wymaganiom z całą pewnością sprostali inżynierowie i styliści firmy Buderus. W eleganckiej i pięknej formie, kształtem i wyglądem zbliżonej raczej do lodówki niż tradycyjnego kotła, umieścili oni kocioł grzewczy wraz z automatyką, podgrzewaczem ciepłej wody i niezbędnym osprzętem dodatkowym.

Biorąc pod uwagę fakt, że konstrukcja kompaktowych central grzewczych z logo Buderus oparta została na najnowszych, wyrafinowanych rozwiązaniach technicznych, jak również możliwość zainstalowania tych urządzeń w pomieszczeniach (nawet w samym narożniku!), w których nie mogą być umieszczane kotły żeliwne - np. w kuchni bądź łazience, produkty te z pewnością docenione zostaną przez klientów szczególnie wymagających. Oprócz wspomnianych wyżej zalet, niebagatelne znaczenie ma również szczególnie wysoka sprawność kondensacyjnych central grzewczych, wynosząca do 108% (!). Uzyskiwanie sprawności energetycznej powyżej 100% możliwe jest w wyniku procesu skraplania pary wodnej, zawartej w spalinach. W ten sposób uwolnione zostaje ciepło kondensacji pary wodnej, wykorzystywane do podgrzewania obiegowej wody grzewczej, przepływającej przez kocioł. Umożliwia to z kolei bardziej efektywne wykorzystanie paliwa i istotnie chroni -dzięki zmniejszeniu wielkości emisji substancji szkodliwych do atmosfery - środowisko naturalne. Należy w tym miejscu przypomnieć, że prekursorem techniki kondensacyjnej oraz firmą, która jako pierwsza na świecie wyprodukowała w 1981 roku naścienny kocioł kondensacyjny, było przedsiębiorstwo Buderus-Nefit.

Podstawowe zalety kondensacyjnej gazowej centrali grzewczej Logamax plus GB132T:
 • kompletnie wyposażona, składająca się z: kotła kondensacyjnego, podgrzewacza c.w.u., naczynia wzbiorczego, pompy obiegowej i orurowania,
 • sprawność do 108%!,
 • moc centrali: 11 lub 19 kW,
 • pojemność podgrzewacza c.w.u.: 135 lub 160 litrów,
 • nowoczesna i wyrafinowana technika w atrakcyjnej formie,
 • nowatorski system regulacji kotła EMS (Energy Management System) z wygod ną funkcją obsługi "wciśnij i przekręć", posiadający również możliwość zdalnegc nadzoru nad pracą centrali grzewczej,
 • panel systemu regulacji może być umiesz czony w pomieszczeniu lub na kotle,
 • płynna regulacja mocy,
 • bardzo wysoki komfort przygotowania ciepłej wody - podgrzewacz centrali grzewczej posiada wewnętrzną, opaten towaną termoglazurę "Duoclean", chronią cą urządzenie przed korozją oraz doprowa dzoną do samego dna wężownicę grzej ną, eliminującą ewentualne ryzyko roz woju bakterii oraz pozwalającą na zasto sowanie podgrzewacza nawet w przy padku bardzo twardej wody wodociągo wej,
 • dodatkowo podwyższona moc urządze nia dla funkcji podgrzewania wody: do 13 kW (dla 11 kW) oraz do 23 kW (dla 19 kW),
 • szybki i wygodny montaż centrali grzewczej na małej powierzchni,
 • możliwość zamontowania w prawie dowolnej części domu - w piwnicy, kuch ni, łazience lub na poddaszu.

ul. Pstrowskiego 12, 10-049 Olsztyn, tel/fax (089) 535 95 42, rytex@rytex.olsztyn.pl