RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza
RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza

Wiszący kocioł kondensacyjny GB 022W kwietniu 2005 r. firma Buderus wprowadza do sprzedaży wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny Logamax Plus GB022-24 i dwufunkcyjny Logamax Plus GB022-24K o mocy 24 [kW] na cele c.o. i 28,5 [kW] dla podgrzewu c.w.u. Kocioł może być opalany gazem ziemnym E (GZ 50), Lw (GZ 41,5), Ls (GZ35) lub płynnym (propanem).

Kocioł przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno- i dwurodzinnych oraz przygotowania c.w.u. w zintegrowanym, przepływowym wymienniku ciepła lub w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u.

Kocioł posiada aluminiowy spiralny wymiennik ciepła o podwyższonej mocy, który zamontowany jest w komorze spalania. Wymiennik ciepła oraz komora spalania odporne są na działanie kwaśnego kondensatu, który powstaje w wyniku skroplenia pary wodnej zawartej w spalinach.

Kocioł kondensacyjny Logamax Plus GB022 zbudowany jest ze specjalnych materiałów niewrażliwych na działanie kondensatu, a tym samym spaliny mogą być schładzane poniżej temperatury punktu rosy.

Charakterystyka kotła:
 • wewnętrzna, zamknięta komora spalania,
 • palnik ze zmieszaniem wstępnym, wykonany ze stali szlachetnej,
 • wymiennik ciepła zbudowany z rur ożebrowanych Spiral ze specjalnego, odpornego na korozję stopu aluminiowego,
 • układ mieszania gazu i powietrza KombiVENT składający się z wentylatora, armatury gazowej, dyszy gazowej oraz dyszy Venturiego
 • jonizacyjna kontrola płomienia,
 • zapalanie gazu cichą elektrodą żarową,
 • wbudowana jednostopniowa pompa obiegowa,
 • wbudowany trójdrogowy zawór przełączający pracę na c.o. lub c.w.u.,
 • wbudowane naczynie wzbiorcze o pojemności 7,5 [dm3]
 • wbudowany zawór bezpieczeństwa,
 • wbudowany zawór przelewowy (275 mbar),
 • wbudowany odpowietrznik automatyczny
Sterowanie
Z kotłem mogą współpracować regulatory pokojowe typu RC10 i RC20. Regulator RC10 umożliwia nastawienie żądanej temperatury w pomieszczeniach. Regulator RC20 umożliwia ponad to sterowanie czasowe pracą instalacji c.o.

ul. Pstrowskiego 12, 10-049 Olsztyn, tel/fax (089) 535 95 42, rytex@rytex.olsztyn.pl