RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza
RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza

Kotłownia serii Excellent Logano G234

Żeliwny kocioł gazowy Logano G234 został zaprojektowany dla kotłowni obsługujących zarówno nowe, jak i stare, modernizowane instalacje grzewcze o mocy od 38 do 60 kW. Model ten szczególnie polecany jest do domów dwu- i wielorodzinnych oraz małych obiektów biurowych, handlowych lub produkcyjnych. Może być jednak brany pod uwagę również w przypadku większych domów jednorodzinnych, zwłaszcza, gdy dodatkowym wyposażeniem budynku jest np. ogrzewany basen. Ogólnie rzecz ujmując, gdy moc modeli Logano G124 oraz Logano G134 będzie zbyt mała, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie Logano G234.
Logano G234, podobnie jak Logano G124 i Logano G134, zbudowany jest z członów wykonanych ze specjalnego żeliwa szarego GL180 M. Żeliwo to zapewnia szczególnie dobrą odporność antykorozyjną i gwarantuje długoletnią eksploatację urządzenia nawet w warunkach niskotemperaturowego trybu pracy. Jest to tzw. bierna ochrona kotła, decydująca o jego odporności i wytrzymałości na korozyjne działanie wydzielających się skroplin. Niezbędnym uzupełnieniem tego rodzaju ochrony kotła jest tzw. ochrona czynna, przeciwdziałająca powstawaniu czynnika korozjogennego (kondensatu), którą stanowi specjalna funkcja regulacyjna zwana "logiką pompy". Funkcję tę zapewnia przystosowany do Logano G234 sterownik Logamatic.
Taka konstrukcja kotła Logano G234 oraz zastosowanie automatyki ze specjalnymi funkcjami regulacyjnymi eliminują z jednej strony konieczność utrzymywania minimalnej temperatury wody w kotle, a z drugiej konieczność stałej kontroli temperatury wody na powrocie do kotła. W praktyce oznacza to istotne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pracy kotła. Logano G234 wyposażony jest w palnik inżektorowy (atmosferyczny) z elektronicznym zapłonem, przystosowany do spalania wszystkich rodzajów gazu ziemnego oraz płynnego. Palnik zapewnia efektywne spalanie, wyrażone sprawnością znormalizowaną rzędu 93% oraz bardzo niski poziom hałasu podczas eksploatacji. Ma to zwłaszcza duże znaczenie w obiektach mieszkalnych, dla których ten kocioł jest szczególnie preferowany.
Logano G234 zabezpieczony jest przed niekontrolowanym wypływem spalin do pomieszczenia jego zainstalowania oraz wypływem gazu przez palnik w momencie ewentualnego zaniku płomienia. Funkcje tych zabezpieczeń realizują zamontowane w kotle specjalne czujniki - zaniku ciągu kominowego oraz elektroda jonizacyjna. Wreszcie, nie bez znaczenia jest także szczególnie niski poziom emisji substancji szkodliwych, co sprawia, że Logano G234 spełnia wymagające zachodnioeuropejskie normy odnośnie ochrony środowiska.


ul. Pstrowskiego 12, 10-049 Olsztyn, tel/fax (089) 535 95 42, rytex@rytex.olsztyn.pl