RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza
RYTEX - Nowoczesna Technika Grzewcza

Kotłownia Logano G215

Logano G215, podobnie jak Logano G115, zbudowany jest z członów wykonanych ze specjalnego żeliwa szarego GL180 M. Ten opatentowany przez koncern Buderus rodzaj żeliwa zapewnia szczególnie dobrą odporność antykorozyjną i gwarantuje długoletnią eksploatację urządzenia nawet w warunkach niskotemperaturowego trybu pracy.
Logano G215 jest urządzeniem typu Ecostream, co oznacza, że zostało wykonane w oparciu o nowatorską i opatentowaną przez koncern Buderus technologię THERMOSTREAM. THERMOSTREAM zapewnia wyeliminowanie szeregu ograniczeń eksploatacyjnych (m.in. minimalnej temperatury na powrocie urządzenia, minimalnej mocy palnika oraz minimalnego przepływu wody przez kocioł), gwarantując przy tym bezpieczeństwo pracy kotła. Technologia ta eliminuje także problem kondensacji ("roszenia") na powierzchniach grzewczych wewnątrz urządzenia. Krótko rzecz ujmując, THERMOSTREAM sprowadza się do specjalnego ukierunkowania przepływu wody tak, aby zimna woda doprowadzona do kotła, zanim trafi do strefy wysokich temperatur w komorze spalania, wymieszana została wcześniej z gorącą wodą zasilającą. Dzięki temu stopniowemu wymieszaniu się wody zimnej z gorącą, do minimum ograniczone zostało zjawisko kondensacji. Precyzyjne odlanie specjalnych kanałów przepływowych, wykorzystywanych w tej technologii, możliwe było dzięki znakomitym właściwościom formowania żeliwa szarego GL180M.
Technologia THERMOSTREAM, innowacyjna konstrukcja kotła oraz nowoczesne palniki stosowane przy Logano G215 gwarantują ekologiczną i ekonomiczną eksploatację oraz bardzo wysoką sprawność normatywną urządzenia, sięgającą 96%.

Człony kotła Legano 6215 wykonane są K specjalnego żeliwa szarego GL180M


Kocioł grzewczy Logano G215 został zaprojektowany dla kotłowni obsługujących zarówno nowe, jak i stare, modernizowane instalacje grzewcze o mocy od 40 do 85 kW. Model ten szczególnie polecany jest do domów dwu- i wielorodzinnych oraz małych obiektów biurowych, handlowych lub produkcyjnych. Może być jednak brany pod uwagę również w przypadku większych domów jednorodzinnych, zwłaszcza, gdy dodatkowym wyposażeniem budynku jest np. ogrzewany basen. Ogólnie rzecz ujmując, gdy moc modelu Logano G115 będzie zbyt mała, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie Logano G215.
ul. Pstrowskiego 12, 10-049 Olsztyn, tel/fax (089) 535 95 42, rytex@rytex.olsztyn.pl